Program de gestiune al comunicațiilor cu clienții

Comunicarea joacă un rol foarte important în cadrul unei afaceri, din toate punctele de vedere. Atunci când sunt gestionate corespunzător, comunicarea cu clienții modelează identitatea unui brand și contrubuie substanțial la crearea unei relații de durată cu clienții.

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
eSky logo
Slido green logo
analyze - illustration

Ce trebuie să știți?

Companiile trebuie să comunice cu cleinții săi dintr-o varietate de motive. Pentru a-și menșine audiența informată și implicată, organizațiile apelează la o multitudine de canale și metode de comunicare precum email, mesagerie, live chat, apeluri vocale, rețele de socializare și altele.

Soluțiile inovatoare de comunicare și platformele sunt platforme de tip cloud care oferă funcționalități ce vă dau posibilitatea de a oferi clienților o experiență consistentă și pozitivă, ceea ce constituie o provocare pentru majoritatea afacerilor, deoarece clienții devin tot mai cunoscători al domeniului tehnic și nu mai trec cu vederea serviciile și interacțiunele mediocre.

De ce ar trebui să utilizați un program de gestiune al comunicațiilor cu clienții?

În ziua de azi, clienții doresc să beneficieze de servicii personalizate, competente și rapide. Vă invit să aruncăm o privire pe câteva date statistice și trenduri de top în anul 2019:

Smiley face icon

Gradul de reziliere

41% din clienți au ales altă companie în detrimentul celei actuale din cauza unui serviciu prea puțin persoanlizat

Cheltuieli mai mari

48% din clienți au cheltuit mai mult atunci când interacțiunea a fost persoanlizată.

Conținut irelevant

74% din oameni urăsc să vadă conținut irelevant.

feeling proud - illustration

De ce un program CCM?

Pe scurt, un program eficient de gestiune al comunicațiilor implică interacțiune și comunicare de înaltă clasă prin intermediul canalelor de comunicație pe care clienții le preferă. Pentru a oferi experiență personalizate, membrii serviciului de clienți trebuie să dețină instrumente avansate.

Program de gestiune al comunicațiilor cu clienții este o aplicație care presupune colaborare și comunicare care permite companiilor să gestioneze un volum mare de comunicații prin intermediul mai multor canale. Această aplicație vă asifură de faptul că interacțiunea și comunicarea cu clientul este consistentă, proactivă și ia în considerare datele din experiențele anterioare.

Program CCM avansat

Porgramul software de gestiune al comunivațiilor al LiveAgent este conceput pentru a uni numeroase canale de comunicație. Soluția de suport LiveAgent oferă companiilor posibilitatea de a veedea într-un singur loc toate interacțiunile cu un client, de a menține datele organizate și de a integra fără a întâmpina probleme aplicațiile și sistemele pe care le folosesște organizația, pentru a crește gradul de satisfacție al clienților.

Începeți Perioada Gratuită de Probă
data analysis - illustration
add color to design - illustration

Cine folosește un program CCM?

Conform unui studiu de piață efectuat recent despre programul CCM de către Gartner, soluțiile CCM sunt utilizate îndeosebi de companii de asigurări, bănci, sănătate și utilități pentru a genera comunicații de tipul facturilor, extraselor de cont, corespondenței sau alertelor/notificărilor.

Gestionarea comunicațiilor cu clientul este folosită la scară largă de organizații în scop de marketing și facturare, așadar ca regulă generală, programul software de gestiune al comunicațiilor cu clientul este utilizat de echipele de marketing, vânzări și suport.

Funcționalități de bază ale celui bai bun program CCM

Atunci când alegeți un program de gestiune al comunicațiilor, este important să aveți în vedere principalele caracteristici pe care acesta le oferă. Porgramul ar trebui să vă dea posibilitatea de a personaliza modul în care compania dvs. trateazaă clienții și în care le transmite informațiile corecte ărin canalul potrivit la momentul potrivit.

Consolidarea multi-channel

Atunci când sunteți în căutarea celui mai bun program de gestiune al comunicațiilor, țineți cont de faptul că acesta trebuie să ofere o experiență consistentă, clară și fără cusur prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (telefon, live chat, email și rețele de socializare).

Migrați la servicii de tip cloud

Altă cerință importantă al unei afaceri modrne este ca funcționalitățile să poată fi optimizate. Platformele de tip cloud sau soluțiile hibrid rezolvă această problemă și reduc costurile înalte pentru mentenanță.

Comunicarea în două direcții

Programele CCM moderne treuie să fie capabile să suporte comunicațiile de intrare și de ieșire, putându-le înregistra și stoca într-un singur loc. Companiile doresc să poată vizualiza și gestiona toate informațiile despre clienți într-un singur loc, într-un mod siplu și ușor de accesat.

Soluția CCM avansată a LiveAgent

LiveAgent oferă o soluție complet echipată pentru a susține și gestiona comunicațiile cu clienții. Cu LiveAgent, echipa dvs. va reuși cu succes să genereze, distribuie și monitoriza comunicațiile. Platforma de gestionare a comunicațiilor ultra performantă oferă o experiență personalizată care integrează fără probleme aplicațiile și sistemele utilizate de companie. Dacă sunteți în cautarea unui program CCM de top, care să vă ajute la creșterea prestigiului brand-ului și al gradului de retenție al clienților, atunci încercați LiveAgent. Datorită funcțiilor concepute pentru a maximiza eficiența operațională a centrului de call center, LiveAgent este cel mai apreciat și considerat programul de suport numărul 1 pentru IMM-uri în anul 2020.

Începeți Perioada Gratuită de Probă
support illustration

Descopeitți alte funcționalități utile

În plus față de funcțiile de mai sus, un program excelent de gestiune a comunicațiilor ar trebui să includă de asemenea instrumente utile de autorizare și analiză. Apăsați butonul de mai jos pentru a descoepiri mai multe funcționalități importante pe care un program CCM de primă clasă ar trebui să le dețină:

Mai multe Beneficii
help desk no clue about team performance - icon

Instrumente puternice de autorizare

Tot mai multe afaceri aleg o soluție CCM care să încorporeze cât mai multe funcționalități pentru a crea și a gestiona cele mai importante aspecte ale comunicației. Cele mai avansate soluții CCM oferă instrumemte puternice de autorizare și permit utilizatorilor cu mai puține cunoștințe de ordin tehnic șă actualizeze comunicațiile fără a compromite calitatea acestora.

live chat increases sales

Analize de engagement ale clienilor

Analiza datelor este o funcție esențială în cadrul unui program de gestiune al comunicațiilor deoarece permite companiilor să obțină valori ale unor indicatori de bază (cele mai populare canale de comunicare, columul de tichete, rata rezoluției, costul fiecărei interacțiuni). Acestea oferă informații foarte valoroase depre buna funcționarea a afacerii, în ce privește creșterea veniturilor și a profitabilității.

SLA compliance report Example - Exemplu If an SLA Level with the First answer due within 4 hours is created in LiveAgent for your Pre-Sale Department, then the Tickets which are applied to this SLA Level must be answered within 4 hours, during specified Business hours, otherwise, they will be marked as an Overdue. Dacă un Nivel al SLA al cărui Prim răspuns are termen de 4 ore este creat în LiveAgent pentru Departametul de Pre-Sale, atunci Tichetele care se încadrează la acest Nivel al SLA trebuie să primească un răspuns în maxim 4 ore, în intervalul de timp specicifcat în Programul de lucru. În caz contrar, acestea vor fi marcate ca avțn termen de soluționare depășit. SLA Levels – Nivelurile unui SLA SLA Levels define SLA response times for answers of various types. Business hours can be applied to your SLA Levels with an option to exclude holidays. Nivelurile unui SLA se referă la timpul de răspuns al unui SLA aferent răspunsurilor de tipuri diferite. Programul de lucru se poate aplica Nivelurilor unui SLA cu opțiunea de a exclude sărbătorile. Answer types: Tipuri de răspuns • Primul răspuns (pentru tichete noi) • Al doilea răspuns (pentru al doilea răspuns și următoarele răspunsuri) • Răspunsul pe chat • Răspunsul telefonic SLA Rules – Reguli SLA SLA Rules and SLA Levels bring a dynamic and efficient system by which you can ensure you and your Agents (support representatives) provide answers to new Tickets in time. SLA Rules can set SLA Levels to New Tickets (with specific conditions) or stop other rules. Regulile SLA și Nvelurile SLA alcătuiesc un sistem dinamic și eficient prin care sunteți asigurat de faptul că agenții dvs. (reprezentanții serviciului de suport) oferă tichetelor noi răspunsuri în timp util. Regulile SLA pot seta Nivelurile SLA ale Tichetelor noi (cu respectarea anumitor condiții) sau pot să anuleze alte reguli. List of conditions for SLA Rules: • Ticket source • Ticket status • Ticket created (date) • Ticket changed (date) • Ticket deleted • Ticket start referrer URL • Ticket priority • Last message • Assigned agent status • Custom fields • Ticket department • Ticket assigned to • Customer Group • Created from invitation • Ticket tags Lista condițiilor pentru Regulile SLA • Sursa tichetului • Statusul tichetului • Data creării tichetului • Data modificării tichetului • Tichet șters • Primul URL de referință al tichetului • Prioritatea tichetului • Ultimul mesaj • Statusul agentului căruia i-a fost atribuit tichetul • Câmpuri personalizate • Departamentul tichetului • Alocarea tichetului • Grupul de clienți • Creare prin invitație • Etichetele tichetului List of actions of SLA Rules: • Change SLA Level • Stop other rules SLA Rules can also be combined with Rules to escalate a Ticket which is not New. Note: Rules come in handy if you want to change SLA Levels for existing tickets. In LiveAgent you can set up various SLA policies for multiple Departments. Listă de acțiuni aregulilor SLA: • Schimbarea Nivelului unui SLA • Anularea altor reguli Regulile SLA pot de asemenea să fie combinate cu Reguli de escaladare a Tichetelor care nu sunt nou venite. Notă: Regulile sunt foarte utile și la îndemână dacă doriți să schimbați Nivelurile SLA pentru tichetele existente. Cu ajutorul LiveAgent puteți crea și seta diverse politici SLA pentru multe Departamente. SLA Compliance report LiveAgent offers a report of fulfilled and missed SLAs from a specific time range and Department. Individual entries can be sorted by Department, Agent, and Date. You can export the report to a CSV file. Raport de conformitate al SLA – vezi log sla SLA Compliance report display options (columns): • Date • Fulfilled • Avg. time – Fulfilled • Max. time – Fulfilled • Min. time- Fulfilled • Missed • Avg. time – Missed • Max. time – Missed • Min. time – Missed Opțiunile afișate pentru generarea raportului de conformitate SLA (coloane): • Dată • Realizat • Timp mediu – Realizat • Timp maxim – Realizat • Timp minim – Realizat • Omise • Timp mediu – Omis • Timp maxim – Omis • Timp minim - Omis Use SLA Compliance report with API Use LiveAgent REST API to call values from SLA Compliance report. Utilizați raportul de Confirmitate SLA cu API Utilizați REST API de la LiveAgent pentru a aduce în prim plan informații din raportul de conformitate SLA. SLA Log report LiveAgent offers a log of fulfilled and missed SLAs from a specific time range and Department. Individual entries can be sorted by Requester, Ticket ID, SLA Start time, Department, Agent, Due date, Closed, and SLA remaining/overdue time. SLA Log can be exported to a CSV file. Raportul de jurnal SLA – vezi sla log report Cu LiveAgent puteși genera un jurnal al SLA-urilor realizate și omise de-a lungul unei anumite periade de timp și department. TAG Reports Tag reports Tags are simply words or phrases you can use to add more connotation to Tickets. Tags provide you with an unlimited amount of flexibility to manage and customize your support workflow. Rapoarte despre etichete (tag-uri) Etichetele (tag-urile) sunt simple cuvinte sau fraze care se pot uriliza pentru a da mai multe conotații tichetelor. Etichetele (tag-urile) vă oferă o flexibilitate mare în gestionarea și personalizarea fluxului de lucru al activității de support. Example You might want to tag all demands that are actually sales queries with a Tag like “sales” or “pre-sales”. Exemplu Ați putea să etichetați toate solicitările care au legătură cu o vânzare sau comandă cu etichete precum “vânzări” sau “pre-sale”. Here are some options for using Tags: • Add Tags to Tickets, either manually or automatically, and use those Tags to create custom workflows. • Browse Tickets by Tag. • Use Tags in your business Rules (Rules, SLA Rules, Time Rules) to create custom workflows. • Create views and reports by Tags. Puteți lua în considerare următoarele opțiuni pentru utilizarea etichetelor: • Atribuiți etichete (tag-uri) tichetelor, fie manual, fie automat, și utilizați aceste etichete pentru a crea flux personalizat de luru • Afișați tichetele în funcție de etichetele atribuite • Utilizați Etichetele în cadrul Regulilor de business ( Reguli, Reguli SLA, Reguli de Timp)pentr a crea fluxuri de lucru personalizate • Creați rapoarte șiu fișiere în funcție de Etichete Note: You can add multiple Tags to one Ticket. List of possible modifications: When creating a Tag you can modify it as you like. • Name • Text Color • Background Color Rețineți: Puteți adăuga mai multe etichete (tag-uri) unui Tichet. Lista cu posibile modificări: Atunci când creați o etichetă, o puteți modifica după cum doriți. • Nume • Culoarea textului • Culoarea fundalului Adding Tags to Tickets You might want to Tag all Tickets that are actually sales queries with a Tag like “sales” or “pre-sales”. Atribuirea Etichetelor Tichetelor – vezi mai sus Tag report LiveAgent offers a report of added Tags to all tickets from a specific time range. Individual entries can be sorted by time range, Department, channel, and Agent. Tag reports can be exported to a CSV file. Tag report can show your data in these types of charts: Raportul etichetelor Cu LiveAgent puteți genera un raport al etichetelor atribuite tuturor tichetelor dintr-o anumită perioadă de timp. Înregistrările individuale pot fi sortate după perioada de timp, Departament, Canal de comunicație și Agent. Raportul etichetelor poate fi descărcat în format CSV. Raportul etichetelor poate afișa informațiile în unul din următoarele grafice: Tag report display options (columns): • Tag • Answer • New answer avg. time • Open answer avg. time • Calls • Missed calls • Call minutes • Chat messages • Chats • Missed chats • Chat pickup avg. time • Chat avg. time • Not ranked • Not ranked % • Rewards • Rewards % • Rebukes • Rebukes % • Incoming messages • Incoming calls • Finished calls • Incoming chats • Finished chats • Notes • Created tickets • Resolved tickets Opțiuni de afișare a raportului de etichete (coloane): • Etichetă • Răspuns • Răspuns nou – timp mediu • Răspuns activ – timp mediu • Apeluri telefonice • Apeluri pierdute • Durata apeluri, în minute • Mesaje pe chat • Chat-uri • Chat-uri pierdute • Preluare chat – timp mediu • Durată chat – timp mediu • Neclasificat • Neclasifcat % • Recompense • Recompense % • Atenționări • Atenționări % • Mesaje primite • Apeluri primite • Apeluri încheiate • Chat-uri primite • Chat-uri încheiate • Notițe • Tichee create • Tichete rezolvate Time report Time tracking lets you track time spent by each Agent supporting customers and thereby gain a deeper visibility of the overall help desk performance. The time spent is tracked automatically for each ticket when this feature is turned on. Additionally, you can force agents to submit the time spent manually, and add a note if necessary. Time is tracked only if an agent is active in a ticket (time tracking stops after 30 seconds of inactivity). Monitorizarea timpului vă permite să monitorizați timpul petrecut de fiecare Agent pentru a oferi suport clienților și pentru a vă face o idee mai bună despre performanța per ansamblu a centrului de asistență. Timpul petrecut pentru tratarea tichetelor este automat monitorizat atunci cțnd această opțiune este activată. În plus, puteți îndemna agenții să adauge manual timpul alocat, precum și notițe. Timpul este monitorizat numai dacă un agent este activ în cadrul unui tichet ( monitorizarea timpului se oprește după 30 de secunde de inactivitate). LiveAgent enables reporting of Time spent on all tickets from a specific time range. Individual entries can be sorted by agent, ticket, customer, company, report date, billed date, type (manual, auto). A time report can be exported to a CSV file. Cu ajutorul LiveAgent puteși genera un raport al timpului petrecut pentru tratarea tuturor tichetelor într-o anumită perioadă de timp sau în cadrul unui department. Înregistrările individuale pot fi sortate după agent, tichet, client, companie, data raportului, data facturării, tip (manual, auto). Un raport de imp poate descărcat în format CSV. Department report A Department represents a specific division of your organization sorted by product or service, the field of knowledge, physical location, or Responsibility. Raport al departamentelor Un Departament reprezintă o divizie specifică a unei organizații, rezultată din sortarea după produs sau serviciu, domeniul de activitate, locație sau Responsabilitate. Distribute Tickets and assign support Agents into Departments. Define Filters and transfer Rules so that your Tickets will always land in the right hands. Specify different signatures, Phone, and Chat answering Rules for different Departments. Instantly see how many new, open, and resolved Tickets are in your Departments. Distribuiți Tichete și alocați Agenții de Suport pe Departamente. Aplicați filtre și Rehuli de transfer astfel încât tichetele dvs. să ajungă mereu pe mâini bune. Stabiliți semnături diferite, Reguli de preluare a unui apel telefonic sau a unei conversații prin chat pentru diferite Departamente. Puteți obersva instant câte Tichete noi, active sau rezovate sunt în dacrul Departamentelor dvs. Example You can create a Department called “Sales” and assign suitable Tickets to it. Every Department will have its own support process for which you can specify Agents, configure support-e-mail addresses, track support Tickets, set workflow Rules, define Service-Level Agreements and Business hours. Exemplu Puteți crea un Departament care să se numească “Vânzări” și căruia să îi atribuiți Tichetele potrivite. Fiecare Departament va avea propriul procedeu de suport pentru care puteți stabili anumiți Agenți, configura adrese de mail, monitorza Tichetele refitoare la oferirea asistenței, setați Reguli care vizează fluxul de lucru, define acordurile la nivel de serviciu (SLA) și Programul de Lucru. Departments allow you to: • Restrict access to Tickets for Agents belonging to the same department as the Ticket • Customize your e-mail communication Templates per Department • Configure the availability of Chat, Phone, and messaging services per Department Departamentele vă permit să: • Restricționați accesul la Ticehete agenților care fac parte din același departament ca și Tichetul • Personalizați pentru fiecare departament Șabloanele pentru comunicarea pe email • Configurați disponibilitatea servciilor de Chat, Telefon și mesagerie pentru fiecae Departament Running a one-man show? You don’t need to use Departments if you are running a one-man business or a very small organization. In that case, all Tickets are distributed and handled by all, regardless of type. Dețineți o afacere unipersoanală? Dacă dețineți o afacere cu un singur angajat sau o organizație foarte mică, nu trebuie să creați și să utilizați Departamente. Tichetele, în acest caz, indiferent de natura lor, vor fi distribuite și tratate de către toți angajații. Benefits of Departments: • Distribute work, authority, and Responsibility • Group teams of specialists together • Increase effectivity and quality of Ticket handling • Decrease Ticket response and resolution time Avantajele creării și utilizării Departamentelor: • Distribuirea activităților, autorității și Responsabilității • Grupuri sau echipe de specialiști • Creșteți eficiența și calitatea gestionaării Tichetelor • Diminuați timpul de răspuns și de soluționare a Tichetului Example de utilizare ale Departamentelor: • Rol – Resurse Umane, IT, Contabilitate • Produs sau Serviciu– biciclete de oraș, biciclete de teren sau Bikes-Shop.com, Flowers-Shop.com • Clienți – Reseller-i, Afiliați, VIP • Geografic – SUA, Europa, Asia
Articole legate deProgram de gestiune al comunicațiilor cu clienții
Migrați de la OTRS? Migrați către LiveAgent cu ajutorul plugin-ului nostru sau contactați-ne și lăsați-ne să facem totul pentru dvs.

Doriți să migrați de la OTRS?

Software-ul LiveAgent oferă o gamă variată de instrumente pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții, inclusiv ticketing, bază de cunoștințe, chat live și integrare cu rețelele de socializare. Acesta permite, de asemenea, migrarea simplă a datelor și oferă un trial gratuit.

Căutați un software gratuit de gestionare a clienților? Aruncați o privire asupra beneficiilor LiveAgent și aflați dacă vi se potrivește sau înscrieți-vă pentru un cont gratuit.

Căutați un software gratuit de gestionare a clienților?

LiveAgent este un software de asistență pentru clienți care integrează multiple canale de comunicare, oferind o soluție eficientă și cost-eficientă pentru gestionarea cererilor clienților. Cu funcții precum chat online gratuit și integrări diverse, poate îmbunătăți productivitatea și satisfacția clienților.

LiveAgent oferă în prezent un plugin de migrare pentru Freshcaller care vă va ajuta să importați tichetele. Obțineți migrarea gratuită a datelor astăzi.

Migrați de la Freshcaller la LiveAgent?

LiveAgent oferă servicii de asistență excelentă pentru clienți, inclusiv asistență 24/7, soluții de ultimă generație și peste 175 de funcții și 40 de integrări. Este recenzat și evaluat bine în 2020, potrivindu-se tuturor tipurilor de întreprinderi. Aflați mai multe acum!

LiveAgent este software-ul numărul 1 de birou de asistență pentru afacerile mici și mijlocii, în 2019 și 2020. Alăturați-vă companiilor precum Yamaha, o2, pentru a oferi servicii de clasă clasă mondială clienților.

Vă mutați de la Vocalcom la LiveAgent?

LiveAgent este un software de asistență pentru afacerile mici și mijlocii, apreciat de companii precum Huawei, BMW, Yamaha și Universitatea Oxford. Oferă suport 24/7 și peste 175 de funcții și integrări. Alegeți una dintre cele 43 de traduceri diferite și mutați-vă astăzi de la Vocalcom la LiveAgent.

Încercarea gratuită LiveAgent vă ajută să vă apropiați de candidații dvs. Sortați-vă comunicarea în funcție de prioritate și nu pierdeți niciodată informații despre candidați.

Software de asistență pentru industria resurselor umane

Chat-ul live este esențial în comerțul electronic pentru asistență instantanee, creșterea conversiilor și colectarea datelor pentru îmbunătățirea experienței clientului. LiveAgent oferă soluții adaptate pentru întreprinderi, inclusiv gestionarea facturării și asistență pentru resurse umane.

LiveAgent oferă o migrare gratuită a datelor din Freshdesk. Toate tichetele, agenții, opiniile dvs. din Freshdesk vor fi mutate automat în LiveAgent.

Migrați de la Freshdesk?

LiveAgent oferă soluții complete pentru suportul clienților, inclusiv telefonie VoIP și gestionarea reclamațiilor. Recenzat și evaluat bine în 2020, este utilizat de companii precum Huawei, BMW, Yamaha și Universitatea Oxford. Demo-uri și perioade de încercare gratuite disponibile.

Pagina noastră de internet utilizează module cookie. Continuând utilizarea acesteia, ne oferi permisiunea să instalăm module cookie așa cum este detaliat în politica privind confidențialitatea și modulele cookie.

Start Free Trial x